ALTERNATIVFONDET

Alternativ til antistofproduktion i dyr

Alternativfondet støtter et forskningsprojekt, der gennemføres af to kandidatstuderende fra Syddansk Universitet i Odense. Projektet omhandler et alternativ til produktion af antistoffer i dyr, og udføres af Anders Chr. N. Hansen, der er kandidatstuderende i biomedicin, og Mette-Marie Wendelboe Nielsen, der læser til civilingeniør i kemi.

Antistofproduktion er langsommelig og medfører lidelse og død for en række dyrearter, der fungerer som levende antistof-fabrikker. Til fremstilling af både monoklonale og polyklonale antistoffer, stimuleres dyrenes immunforsvar til at danne antistoffer, ved gentagne indsprøjtninger under huden af det stof, der ønskes antistoffer imod. Den første indsprøjtning indeholder både stoffet og et hjælpemiddel, som forstærker immunreaktionen. Hjælpemidlet forvolder ekstra smerte, fordi det øger inflammation. Antistofdannelse vurderes ved gentagne blodprøver. Dyrene der anvendes til monoklonal antistofproduktion aflives, når antistofkoncentrationen er tilstrækkelig, og antistof-producerende celler isoleres fra milten fra det dræbte dyr. Ved polyklonal antistofproduktion immuniseres dyrene gentagne gange i op til fire år med løbende blodtapninger, førend de aflives.

Alternativet til denne metode består i at fremstille såkaldte rekombinante proteiner i bakterier. Når man har et målprotein er det første trin at finde en peptid aptamer, der kan indgå i protein-protein interaktion med målproteinet. Dette opnås ved at indsætte et DNA-bibliotek, der består af tilfældige DNA-sekvenser i et særligt stabilt protein. Disse to dele udgør peptid aptameren. Nu kan der screenes for hvilke peptid aptamere, der udviser protein-protein interaktion med målproteinet ved at indsætte begge i et reporter-system, der visuelt viser interaktion ved et farverespons. Alt dette foregår inde i en bakterie med et såkaldt to-hybrid-system.

T25 og T18 er to dele af et gen, der producerer cAMP når de to proteiner er tæt på hinanden (A), når de ikke længere kan danne kontakt produceres der ikke cAMP (B), ved at indsætte gener der kan binde til hinanden på T18 og T25 kan proteinet igen producere cAMP (C).

Et alternativt system til at anvende dyr har været kendt i en del år, men der har været problemer med funktionaliteten. De to studerende arbejder derfor konkret med at effektivisere en screeningsproces, hvilket vil kunne resultere i en betydelig arbejdslettelse. Projektet vil kunne spare dyreliv, skabe et billigt og effektivt alternativ til antistoffer af høj kvalitet og samtidig skabe grobund for en bedre uddannelse af fremtidens forskere, da forsøg i læringsøjemed ikke vil være nær så bekostelige. På den baggrund finder Alternativfondet det af betydning at støtte projektet.