ALTERNATIVFONDET

Toksikolog modtager 60.000 kr. for sin store indsats for at få indført alternative metoder

Den 3. maj 2000 modtog toksikolog Eva Selzer Rasmussen fra Fødevaredirektoratet Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg. Det var indenrigsminister Karen Jespersen, der stod for prisoverrækkelsen, som fandt sted på Forsøgsdyrenes Værns konference, Conference on Alternatives to Animal Experiments, som blev afholdt den 3. og 4. maj på Hellerup Parkhotel.

Eva Selzer Rasmussen
Indenrigsminister Karen Jespersen overrækker prisen til toksikolog Eva Selzer Rasmussen. I baggrunden Flemming Lundgren, bestyrelsesmedlem i Alternativfondet.

Eva Selzer Rasmussen har gennem 20 år forsket i alternativer til dyreforsøg. Hun er ansat som forsker på Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi under Fødevareministeriet. Eva Selzer Rasmussens indsats har specielt været rettet mod alternativer til kræftforsøg, øjenirritationstests og dyreforsøg med forgiftningsdøden til følge. Forskningen indgår primært i Miljøstyrelsens beredskab på området.

Eva Selzer Rasmussen udtalte, at de nordiske organisationer har været til stor inspiration for hendes arbejde: “testning for øjenirritation og akut forgiftning kan indebære meget stor smerte og lidelse for dyrene. Samtidig er resultaterne forbundet med en overordentlig stor usikkerhed. Det er derfor meget vigtigt, at alternative metoder hurtigst muligt vinder indpas i lovgivningen. Vi har haft stor succes med at bruge kunstigt fremstillet væv til at forudsige øjenirritation. Jeg er overbevist om, at dyreforsøget kan erstattes med alternative tests. Vi har også netop udviklet en meget hurtig, billig og præcis metode til måling af vækst af alle typer af celler. Der kan opnås meget store besparelser ved at teste kemiske stoffer i celler og væv. Om få år vil der formentligt ikke længere blive brugt dyr til testning af kosmetik. Alternative metoder vil ligefrem kunne øge sikkerheden for forbrugerne. Dette vil også få stor betydning for kravene til test af kemiske stoffer i det hele taget.”

Ved prisoverrækkelsen udtalte formand i Alternativfondet, Preben Knøsgaard, at “Eva Selzer Rasmussen får prisen for sin vedholdende, energiske indsats og for sin tro på at det nytter”.