ALTERNATIVFONDET

Testning af hudirritation

Traditionelt har testning med formål at forudsige toksicitet og ætsning fra kemikalier og andre substanser involveret anvendelse af dyr. Men i dag har forskerne udviklet mange alternative metoder. Herunder er eksempler:

EpiDerm, SkinEthic og EpiSkin bruger menneskelige hudceller, eksempelvis rester fra plastikkirurgi. Gennem IPS-teknik kan cellerne gøres til en række andre typer af hudceller. Cellerne dyrkes og vokser til tredimensionelt væv, som kan anvendes til testning af hudirritation, til absorptionsstudier og til basal forskning i hud.

Epipack Test anvender lag af klonede, humane hudceller til at vurdere menneskets reaktion på et hudirriterende stof.

Skintex anvender græskarskal i efterligningen af menneskehuds reaktion på et potentielt hudirriterende stof.

Testskin anvender menneskehud dyrket i sterile plasticbeholdere og har samme anvendelsesområde som ovenstående.

Irritection Assay anvender et protein-fremmende system til at vurdere irritation. De ændringer fremmede stoffer forårsager, er en indikation af en potentiel irritation for øje- og hudvæv.

[socialring]